מק"ט אטקה: 004311032
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
קבל מלבני CIR CFB-46/62 360X520X120
מק"ט אטקה: 004310975
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
קבל CIRCUTOR CFB-79/62 50KVAR 690V
מק"ט אטקה: 004311031
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
קבל מלבני CIR CFB-46/25 360X330X120
מק"ט אטקה: 004310953
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
קבל CIRCUTOR CFB-79/74 60KVAR 690V
מק"ט אטקה: 004310932
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
קבל CIRCUTOR CFB-79/100 80KVAR 690V
מק"ט אטקה: 004310970
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
קבל CIRCUTOR CFB-79/50 40KVAR 690V
מק"ט אטקה: 004311027
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
קבל CIR CFB-79/12.5 12.5KVAR 690V
מק"ט אטקה: 004310919
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
קבל לבנק קבלים סטטי CIR CFB-46/62-6B
מק"ט אטקה: 004310925
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
קבל מלבני CIR CFB-46/74 360X520X120
מק"ט אטקה: 004311029
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
קבל מלבני CIR CFB-46/15 360X330X120
מק"ט אטקה: 004311030
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
קבל מלבני CIR CFB-46/19 360X330X120
מק"ט אטקה: 004310952
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
קבל CIRCUTOR CFB-79/30 25KVAR 690V
מק"ט אטקה: 004310897
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
קבל CIR CFB-46/100 100KVAR 460V
מק"ט אטקה: 004310915
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
קבל מלבני CIR CFB-46/37 360X330X120
חשמל