תעלות חיווט נטולות הלוגן שתף סידרה

מק"ט אטקה: 001030459
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
תעלה נטולת הלוגן 40X60 מחורצת (ABB (22
מק"ט אטקה: 001030466
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
תעלה נטולת הלוגן 60X80 מחורצת (ABB (24
מק"ט אטקה: 001030468
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
תעלה נטולת הלוגן 100X80 מחורצת (ABB (16
מק"ט אטקה: 001030460
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
תעלה נטולת הלוגן 60X60 מחורצת(ABB (32
מק"ט אטקה: 001030465
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
תעלה נטולת הלוגן 40X80 מחורצת (ABB (36
מק"ט אטקה: 001030458
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
תעלה נטולת הלוגן 25X60 מחורצת(ABB (34
מק"ט אטקה: 001030464
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
תעלה נטולת הלוגן 25X80 מחורצת (ABB (28
מק"ט אטקה: 001030467
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
תעלה נטולת הלוגן 80X80 מחורצת (ABB (16
מק"ט אטקה: 001030469
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
תעלה נטולת הלוגן 120X80 מחורצת (ABB (12
מק"ט אטקה: 001030471
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
תעלה עם מכסה 15X17 מחורצת (ABB (46
מק"ט אטקה: 001030454
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
תעלה נטולת הלוגן60X40 מחורצת (ABB (40
חשמל