ABB

מיתוג חשמלי, מפסקים יצוקים ומפסקי אוויר, מנתקים בעומס, הגנות מנוע, מגענים, ממסרי פחת ביתי ותעשייתי, מנתקים ח"א, בוררים ומפסקי פקט, ציוד קוטר 22מ"מ

קטגוריות מוצרים של ABB

התקני הגנה בפני ברקים ומתחי יתר

תעלות חיווט מחורצות ונטולות הלוגן

מטענים מהירים ובזק לצידי הדרכים הראשיות (תחנות דלק) 300KW מסוג DC

ציוד קוטר 22 מ"מ וציוד קוטר 16 מ"מ

מאמ"טים ומנתקים לעבודה במתח DC - מיועד למערכות סולריות עד 1500V

מפסקים יצוקים סידרת TIMAX וסידרת XT

מצמדים אופטיים ומתמרים לבקרה תעשייתית

קופסאות בגדלים שונים עם דרגת אטימות IP-65

מוני אנרגיה מוני תעו"ז מונים חכמים

לוחות מודולריים להתקנה מעל ומתחת לטיח

בניית אתרים