מטענים מהירים ובזק לצידי הדרכים הראשיות (תחנות דלק) 300KW מסוג DC