מש"ז פתח 21;פס TA221 60/5A;20 5X10 5 שתף סידרה

מק"ט אטקה: 004021277
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
מש"ז פתח IME TA221 250/5A;20 5X10 5 ;21
מק"ט אטקה: 004021272
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
מש"ז פתח IME TA221 100/5A;20 5X10 5 ;21
מק"ט אטקה: 004021273
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
מש"ז פתח IME TA221 125/5A;20 5X10 5 ;21
מק"ט אטקה: 004021275
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
מש"ז פתח IME TA221 160/5A;20 5X10 5 ;21
מק"ט אטקה: 004021276
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
מש"ז פתח IME TA221 200/5A;20 5X10 5 ;21
מק"ט אטקה: 004021269
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
מש"ז פתח 21;פס IME TA221 50/5A;20 5X10 5
מק"ט אטקה: 004021271
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
מש"ז פתח 21;פס IME TA221 80/5A;20 5X10 5
מק"ט אטקה: 004021274
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
מש"ז פתח IME TA221 150/5A;20 5X10 5 ;21
מק"ט אטקה: 004021270
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
מש"ז פתח 21;פס IME TA221 60/5A;20 5X10 5
חשמל