הגנות ברקים שתף סידרה

מק"ט אטקה: 005590063
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
התקן הגנה WE VPU II 4 R 280V/40KA
מק"ט אטקה: 005590036
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
התקן הגנה DC למערכת סולארית WE VPU PV II 3 1000
מק"ט אטקה: 005590078
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
התקן הגנה מקומי WE VPU III R 230V/6KV
מק"ט אטקה: 005590070
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
התקן הגנה WE VPU›II 2 R 280V/40KA
מק"ט אטקה: 005590008
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
הגנה למתח יתר WE MCZ OVP SL 24VUC 1.25A
מק"ט אטקה: 005590041
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
דופן להתקן הגנה WE AP MCZ1.5 SW 1683
מק"ט אטקה: 005590079
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
התקן הגנה מקומי WE VPU III R 24V/4KV
מק"ט אטקה: 005590092
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
מגן מתח יתר 2 דר' WE VSSC4 RC 24VAC/DC
מק"ט אטקה: 005590093
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
התקן הגנה+מ"ע WE VPU I 4 R LCF 280V/25KA
מק"ט אטקה: 005590064
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
התקן הגנה WE VPU›II 4 280V/40KA CLASS C
מק"ט אטקה: 005590066
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
התקן הגנה WE VPU›II 1 280V/40KA CLASS C
מק"ט אטקה: 005590076
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
התקן הגנה+מ"ע WE VPU›I 1+1RLCF 280V/25KA
מק"ט אטקה: 005590080
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
התקן הגנה למחבר WE VDATA CAT6 RJ45
מק"ט אטקה: 005590042
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
התקן הגנת מתחי יתר WE VPU AC II 3+1 300/50
מק"ט אטקה: 005590048
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
התקן הגנת מתחי יתר WE VPU AC II 1+1 300/50
חשמל