מכונות למדידת כבלים, סטנדים לגלגול כבלים וחוטים

חשמל