מהדקי חלוקה שתף סידרה

מק"ט אטקה: 005510253
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
WE WPD 105 1x35+1x16/2x25+3x16 GY מהדק חלוקה ח"פ
מק"ט אטקה: 005510255
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
WE WPD 305 3x35/6x25+9x16 3xGY מהדק חלוקה ת"פ
מק"ט אטקה: 005510257
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
WE WPD 107 1x95/2x35+8x25 GY מהדק חלוקה אפור ח"פ
מק"ט אטקה: 005510258
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
WE WPD 108 1x120/2x35+3x25+4x16 מהדק חלוקה ח"פ
מק"ט אטקה: 005510259
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
WE WPD 109 1x185/2x35+3x25+4x16 מהדק חלוקה ח"פ
מק"ט אטקה: 005510247
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
WE WPD 100 2x25/6x10 GY מהדק אפור לחלוקה משנית
מק"ט אטקה: 005510248
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
WE WPD 100 2x25/6x10 BL מהדק כחול לחלוקה משנית
מק"ט אטקה: 005510249
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
WE WPD 100 2x25/6x10 GN מהדק ירוק לחלוקה משנית
מק"ט אטקה: 005510250
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
WE WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 GY מהדק חלוקה ח"פ
חשמל