קופסאות חיבורים שתף סידרה

מק"ט אטקה: 006813209
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
קופ' חיבורים SPELS(40) MINI25 89X43X37 IP55
מק"ט אטקה: 006813050
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
קופ' חיבורים SPELS (60) SD7 (75X75X37) IP55
מק"ט אטקה: 006813051
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
קופ' חיבורים SPELS(60) I12 85X85X37 IP55
מק"ט אטקה: 006813021
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
קופ' הסתעפות WK 060;5 מה' 6 ממ"ר .SPELS
מק"ט אטקה: 006813215
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
קופ' חיבורים SPELS(40) I16 (130X85X37) IP55
מק"ט אטקה: 006813053
יצרן:
פרטים נוספים
תאור מוצר מקוצר:
קופ' פל' 112X112X58 7 כנ'(3 עם פט')HP100