שירות לקוחות

רונל ינקו

תפקיד:

רונל ינקו

פרופיל

תחומי התמחות אטקה

ציוד מוגן התפוצצות

צנרת משוריינת

הארקות יסוד

חומרי אטימה

מונים

כניסות כבלים

יצרנים: BARTEC, HUBBELL, JUNG, DENSO, CADDY, ETI, ALLIED, ERICO, AGRO, WORK ITALY