שירות לקוחות

עצמון נסימי

תפקיד: מכירות צפון תחום מיתוג חשמלי

עצמון נסימי

פרופיל