שירות לקוחות

יואל נח

תפקיד: מכירות צפון תחום מיתוג חשמלי וסיטונאים

יואל נח

פרופיל