שירות לקוחות

חנן סולברג

תפקיד: מכירות מרכז תחום מיתוג חשמלי  

חנן סולברג

פרופיל