שירות לקוחות

גנאדי שכטר

תפקיד: מכירות מרכז / צפון תחום בקרה

גנאדי שכטר

פרופיל