שירות לקוחות

גידי שגיא

תפקיד: מכירות מרכז תחום סיטונאים

גידי שגיא

פרופיל