שירות לקוחות

אלי כהן

תפקיד: מכירות צפון תחום בקרה וסיטונאים

אלי כהן

פרופיל