BARTEC

פתרונות לסביבה נפיצה

קטגוריות מוצרים של BARTEC

קופסאות, לוחות ומארזים לסביבה נפיצה EX

ציוד מוגן EX לפי תקן אירופאי (ATEX) אמריקאי (UL)

תיבות לחצנים ואביזרי קצה לסביבת EX . מחשבים , צגים ובקרים

בניית אתרים