Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
שירות לקוחות

שירותי תמיכה

שירותי תמיכה

חברת אטקה ידועה בשירות שהיא נותנת למוצריה ובתמיכה הטכנית המתבקשת בשלב המכירה ולאחריה. בתחום המיתוג החשמלי, מרכז את מתן השירות מר חיים גאוטה. לחיים נסיון של...